رنگدانه معدنی

رنگدانه معدنی با سازگار با محیط زیست و قابلیت انعطاف پذیری مشخص می شود. مواد شیمیایی Noelson از سال 1996 به تولید و تولید رنگدانه های غیر آلی اختصاص یافته است.

FERRO TITANIUM RED

MF-656R

زرد تیتانیوم مرکب

(جایگزین سازگار با محیط زیست کرومات با قدرت پوشش عالی)

  • CT-646Y
  • CT-656Y
  • CT-666Y

ترکیب تیتانیوم قرمز

(جایگزین سازگار با محیط زیست کرومات با قدرت پوشش عالی)

  • CT-646R
  • CT-656R

ULTRAMARINE BLUE

زرد رنگ

MOLYBDATE ORANGE

PHTHALOCYANINE BLUE

PHTHALOCYANINE GREEN

اکنون با ما در تماس باشید!