گلس فلیک و میکروکره شیشه ای

ورقه های شیشه ای صفحات شیشه ای بسیار نازکی با ضخامت متوسط ​​2±5 میکرومتر هستند.می توان از آن در پوشش های ضد خوردگی، رنگ ها و رنگدانه ها برای جلوگیری از خوردگی استفاده کرد، همچنین می تواند به عنوان یک ماده تقویت کننده در ساخت مواد کامپوزیت استفاده شود.

پولک شیشه ای

 • سی گلس فلیک
  • NCF-600/NCF-140/NCF-160/NCF-015/NCF-1160/NCF-2260/NCF-2300
  • F-20M/80M/120M/180M/300M/800M
  • PG750M/PG300M/PG100M
 • E Glass Flake

میکروکره های شیشه ای توخالی

 • NS-HGM20
 • NS-HGM32

میکروسفرهای سرامیکی

 • NS-CM2500

میکروکره های شیشه ای جامد

 • NS-18A
 • NS-18B
 • NS-18C
 • GP-3000M/GP-5000M/GP-8000M و غیره

پودر شیشه شفاف

 • TGP-2000M